Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Opakování kategorií podst. jmen a sloves

Anglický jazyk

 • In the street – opakování

Matematika

 • Dělení se zbytkem 2 -5
 • Násobilka 6 – 10
 • Kružnice, kruh, přenášení úseček

Prvouka

 • Živá příroda – dělení
 • Houby
 • Rostliny

Pracovní činnosti

 • Setí obilí – velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Jarní téma – ovečka

Hudební výchova

 • Hudební pohádka – vystoupení pro nižší stupeň
 • Flétny
 • Zpěv

Tělesná výchova

 • Výskok do vzporu dřepmo
 • Přeskok přes kozu
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Každé pondělí od 13 h do 14 h až do ukončení soutěží 9. 5. mají děti přihlášené na Zlatý list odpolední přípravu.
 2. V úterý 29. 3. dopoledne hrajeme pohádku O 12 měsíčkách pro nižší stupeň v tělocvičně. Kdo si bude chtít přinést kostým, může.
 3. Na středu si děti přinesou dekorační misku či květináček s podmiskou na setí obilí.
 4. Ve čtvrtek 31. 3. je Den otevřených dveří pro všechny (rodiče, prarodiče, děti), kdo by si chtěli projít školu, nahlédnout do mnohých učeben a vyzkoušet si spoustu zajímavých aktivit. Srdečně zveme!!!!
 5. V pátek 1. 4. mají vybraní žáci krajské kolo recitační soutěže v Ostravě.
 6. Prosím o kontrolu pomůcek, děti hodně zapomínají, někteří se blíží k hranici stanovené šk. řádem – psala jsem na EDU.
 7.  V pondělí 4. 4. se děti zúčastní promítání 3D kina, vybírám částku 100,- Kč. Posílejte na účet školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Známkované diktáty  po S Dělení se zbytkem Znaky rostlin
Diktáty po S Dělení se zbytkem Růst a vývoj rostlin – video
Pravopisný trenažér – vyjm. sl. po S Přenášení úseček Fotosyntéza – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top