Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména, slovesa – opakování skloňování a časování
 • Vyjmenovaná slova po S

Anglický jazyk

 • In the street

Matematika

 • Prověřování znalostí 2. dílu učebnice
 • Násobení a dělení do 100 opakování
 • Dělení se zbytkem

Prvouka

 • Rozdělení živých přírodnin
 • Houby

Pracovní činnosti

 • Jarní motivy

Výtvarná výchova

 • Jarní motivy

Hudební výchova

 • Hra na flétnu
 • Zpěv
 • Rytmizace

Tělesná výchova

 • Odraz
 • Výskok do vzporu dřepmo
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doporučuji s dětmi opakovat násobilku, její dobrou znalost budeme potřebovat na následující učivo matematiky (dělení se zbytkem a písemné násobení – pod sebou).
 2. V úterý 22. 3. od 16:00 h v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích proběhne koncert na podporu Ukrajiny, na kterém vystupujeme. Prosím o účast všech dětí. Podrobné informace jsou na EDU. Čas srazu zůstává, i když vystupujeme opravdu až po 17 h. Děkuji za pomoc a spolupráci!!!
 3. Ve čtvrtek 24. 3. proběhne pěvecká soutěž vybraných žáků.
 4. Prosím o kontrolu pouzder dětí a nachystaných pomůcek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmen. slova SYN, SYTÝ, SÝR Násobení a dělení – test Houby – stavba, rozmnožování, dělení
SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT Násobení a dělení – procvičování Poznáváme houby
Slova příbuzná a tvary vyjm. slov Dělení se zbytkem – názorně

Dělení se zbytkem – příklady

Houby – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top