Týdenní plán od 28. 3 do 1. 4.

Český jazyk

 • Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • Přídavná jména přivlastňovací
 • Stupňování příd. jm.

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Přítomný čas prostý

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Převádění jednotek
 • Ge: příky rovnoběžné a kolmé

Vlastivěda

 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Opakování – soustava opěrná. trávicí, vylučovací

Pracovní činnosti

 • Dopravní výchova – dopravní značky

Výtvarná výchova

 • Řešení prostoru

Hudební výchova

 • Bedřich Smetana

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Informatika

         Kopírování a vkládání textu, psaní ZAV  

 Doplňující informace

11. 4. jedeme do divadla, vstupné 60,- Kč

                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

                                                                                                                                                         

Text

Back To Top