týdenní plán od 21. 3. do 25. 3.

Český jazyk

 • Přídavná jména měkká a přivlastňovací
 • Procvičování přídavných jmen tvrdých

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň – manipulace s lidmi

Anglický jazyk

 • My free time

Matematika

 • Zlomky
 • Aritmetický průměr
 • Opakování – jednotky hmotnosti, objemu, času. délky
 • Ge: osy úhlů, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Praha
 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Vylučovací soustava

Pracovní činnosti

 • Linoryt

Výtvarná výchova

 • Dekorativní prvky v  bytovém prostoru

Hudební výchova

 • G dur
 • Pantomima

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Minulý týden jsme zrušili bruslení, protože pršelo a děti neměly deštníky. Bruslit pojedeme v pátek.

Známky v ŽK občas porovnejte se známkami na iskole.

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

Text

Back To Top