Týdenní plán od 28. 10. do 1. 11. 2013

Čtení

 • Procvičování slabik s M, L, S, P.
 • Skládání slov a vět ze složky.
 • Vyvození hlásky T, t.
 • Živá abeceda str. 16-18.

Psaní

 • Písanka č. 2 str. 4-5.
 • Psací písmena malé l,e,i, u.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Sčítání a odčítání do 4.
 • Psaní číslice 4.
 • Slovní úlohy.
 • Nácvik sloupečků do sešitu.

Prvouka

 • Příroda na podzim.
 • Podzimní měsíce.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Čas padajících kaštanů.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách.
 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem složky na písmena každý den. Poztrácená písmena nebo slabiky dodělejte, děti potom nemohou skládat podle pokynů.
 • Pomozte dětem strouhat pastelky a obyčejné tužky č. 2 (píšeme do písanky i prac. sešitu v MA).
 • Denně čtěte a skládejte ze složky slabiky, slova, věty.
 • Do konce října zaplaťte příspěvek na SRPDŠ 150 Kč a fond na říjen 50,- Kč.
 • V pondělí 28. 10 je státní svátek, 29. 10. a 30. 10. mají děti podzimní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top