Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

Český jazyk

 • Opakování učiva 1. ročníku, anylýza, syntéza slov

Čtení

 • Čtení a poslech krátkých textů

Psaní

 • Opis a přepis písmen a krátkých slov

Matematika

Opakování početních dovedností, matematické hry – numerace do 10

Prvouka

 • Jsem školák – vyučovací hodina, přestávka, rozvrh hodin

Pracovní vyučování

 • Nebude se vyučovat v tomto týdnu – třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Nebude se vyučovat v tomto týdnu – třídnické práce

Hudební výchova

 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí příjdou děti do školy bez aktovek pouze na slavnostní zahájení školního roku
 2. V úterý si  děti přinesou sešity, pouzdra,  tělocviky, výtvarné pomůcky v kufříku – viz seznam pomůcek na Elce
 3. Ve středu proběhne plavání: odjezd v 7:30 od školy. S sebou si děti vezmou ručník, plavky, koupací čepice (delší vlasy), svačinu a pití. Po návratu kolem 10:15, bude pokračovat výuka – třídnické práce
 4. Ve čtvrtek a v pátek – výuka dle rozvrhu

třídní učitelka: Vladimíra Dudková

                                                                                              

 

Back To Top