Týdenní plán od 27. do 30. června 2011

Český jazyk

 • Třídění materiálů.

Čtení

 • Čtení pro radost.

Psaní

 • Nevyučuje se.

Matematika

 • Soutěže.

Prvouka

 • Prohlídka hasičské zbrojnice v Krnově.

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Zpíváme pro radost.

Tělesná výchova

 • Prohlídka hasičské zbrojnice v Krnově.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí prohlídka hasičské zbrojnice v Krnově. V batůžku jen svačina a pití. Návrat kolem 12 hodiny.
 • V úterý a ve středu vyučování jen do 11.25.
 • Ve čtvrtek ukončíme 2. třídu rozdáváním vysvědčení. V 8.30 bude vyučování ukončeno.
 • Všem přeji krásné prožití prázdnin plných nezapomenutelných zážitků a pohodových slunečných dnů. Společně se setkáme 1. září 2011 v 7. 45 ve 3. A třídě.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top