Plán na týden od 5. do 9. září 2011

 

Český jazyk

 • Procvičíme si hlásky a písmena
 • Opakujeme dělení věty na slova

Čtení

 • Přečteme si články o pdzimu
 • Naučíme se básničku Ulekaná Nána

Psaní

 • Psací abeceda

Matematika

 • Příklady do 20 bez přechodu 10
 • Pracovní sešit str. 1
 • Pamětné počítání

Prvouka

 • Téma Škola
 • Co děláme ve škole
 • Učebnice str. 4

Pracovní vyučování

 • Obalování sešitů

Výtvarná výchova

 • Barevné listy – vystřihování

Hudební výchova

 • Opakování písniček
 • Nácvik písničky Okolo Frýdku

Tělesná výchova

 • Poučení žáků o chování a dodržování pokynů učitelky v době tělesné výchovy a během přesunu do šaten a zpět do třídy
 • Cvičební úbor
 • Nástup a povely v hodině

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o denní kontrolu úkolníčků, obalení všech učebnic během tohoto týdne.

Od úterý 13.9. začneme jezdit na plavání – pokyny dostanou děti na lístečcích, podepište je a vraťte do školy.

Ve středu 14.9. bude třídní schůzka v 16 hodin.

Všechny děti se ráno budou přezouvat ve školní šatně a teprve po vyučování si mohou přenést věci do jiné šatny z důvodu organizace odchodu na vycházku nebo plavání apod., cvičební úbor musí mít rovněž v této šatně v uzavřené tašce zavěšený na háčku vpravo.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top