Týdenní plán od 27. 9. do 1. 10. 2021

Český jazyk

 • Abeceda.

Čtení

 • Plynulé čtení s přízvukem.
 • Správné čtení dlouhých a krátkých samohlásek.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Pokračování v písance.

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem desítky.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 20.
 • G: rýsování dle pravítka.

Prvouka

 • Pravidla silničního provozu.
 • Důležitá telefonní čísla.

Pracovní vyučování

 • Práce s různými druhy materiálů – dřevo.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Tempo v hudbě.

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. 27. září je ředitelské volno (družina v provozu).
 2. 28. září státní svátek.
 3. Prosím o obalení všech učebnic a sešitů, kontrolu pouzder (tužky, fixy, mazátka).
PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Abeceda Sčítání do 11 Dopravní značky
Počet slabik  Odčítání do 11 Dopravní prostředky
Řazení slov podle abecedy Počítání
Věty Příklady
Urči počet slov ve větě
Back To Top