Týdenní plán od 27. 4. do 1. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Souvětí – spojovací výrazy
 • Čtení praktické a věcné, výpisky

Český jazyk – sloh

 • Projekt

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Look at the map, label these things

Matematika

 • Dělení deset. čísel přirozeným číslem
 • Procvičování převodů jednotek
 • Geo – vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Jižní Čechy
 • Střední Povltaví

Přírodověda

 • Trávicí soustava
 • Zdravá životospráva

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování rostlin trsem

Výtvarná výchova

 • Malování skutečnosti

Hudební výchova

 • Písničky – podle zájmu dětí, poslech skladeb

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na doplacení záloh na školní výlet, kontrolujte Elku, procvičujte s dětmi podle potřeby učivo.

1. 5. Státní svátek

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Souvětí Počítej Jižní Čechy Dýchání
Opakuj Převáděj Bav se Trávení
Back To Top