Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Čtení

 • Docvičení čtení s písmenem H,h
 • Vyvození písmene B,b

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slabik, slov
 • Docvičení psaní n
 • Vyvození psaní v

Matematika

 • Číselná řada 0 – 20
 • Sčítání a odčítání do 9
 • Vyvození počítání s 10

Prvouka

 • Opakování lidského těla
 • Zdravý životní styl
 • Nemoc x úraz
 • První pomoc
 • Zájmy a záliby

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu vybavení pouzdra.
 2. Dětem již opět dochází lepidla a dopisují fixy na tabulky.
 3. Pravidelné každodenní čtení zadaných textů je nutné.
 4. Počítání do 10 bez prstů je základ, prosím o stálý trénink. Dětem se spoje zautomatizují a usnadní jim obtížnější počítání.
 5. V prvouce se blížíme ke konci kapitoly o Lidském těle, bude následovat test.
 6. Některé děti nemají v pořádku úbory do TV, chybí jim boty nebo naopak převlečení.

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Procvičování čtení slov dle obtížnosti Rozklady čísel – trénuj Důležitá telefonní čísla – procvičuj
Slova s písmenem B,b Počítání do 9 (+,-) Nemoc x úraz
Slovní fotbal

Čtení otázek – trénuj

Pyramidy Příprava zdravé svačiny – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top