Týdenní plán od 13. 3. do 17. 3. 2023

Čtení

 • Vyvození čtení písmene H,h
 • Čtení krátkých textů s probranou zásobou slov
 • Poslech příběhů, pohádek

Psaní

 • Docvičení psaní slov s písmenem y,ý
 • Diktát slabik, slov
 • Vyvození psaní písmene n

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 9
 • Počítání s penězi
 • Stavby dle plánu

Prvouka

 • Lidské tělo: úraz, nemoc

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 15. 2. ve 14  h se zájemci mohou zúčastnit turnaje v discgolfu – nutný souhlas rodičů – viz EDU.
 2. Ve čtvrtek 16. 2. ve 14 h proběhne školní kolo recitační soutěže – týká se vybraných žáků.
 3. V pátek 17. 2. je ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.
 4. V následujícím týdnu od 20. 2. do 24. 2. budou mít děti jarní prázdniny.
 5. Návrat do školy v pondělí 27. 2.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova s písmenem H Sčítání do 9 Nemoc, úraz
Slovní fotbal – H

Trénuj čtení obtížných slov – přetahuj

Čtení s porozuměním – pro pokročilé čtenáře

Procvičování sčít. do 9 První pomoc – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top