Týdenní plán od 27. 2. do 3. 3. 2023

Český jazyk

 • Tvary slova, slova příbuzná.
 • Procvičování psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • Uč. str. 68 až 70.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čtení s porozuměním.
 • Uč. str. 96-99.

Psaní

 • Psaní vlastních jmen.
 • Diktát slov.
 • Přepis říkanky.
 • Přesmyčky.
 • Písanka str. 9-10.

Matematika

 • Čas – orientace v čase.
 • Měření a rýsování úsečky dané délky.
 • Porovnávání čísel.
 • Početní operace uvnitř desítek.
 • PS str. 48-51.

Prvouka

 • Člověk – opakování.
 • Jaro – počasí, měsíce.
 • PS str. 48-50.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku.

Výtvarná výchova

 • Zvířata – kresba, malba.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – fotbal.
 • Lekce bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • 3. 3. – druhá lekce bruslení.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český  Matematika Prvouka                    
Co už umíme Hodiny Naše zdraví – opakování
Tvrdé a měkké souhlásky Online cvičení Jaro
Trénuj! Sčítání a odčítání
Křížovky Slovní úlohy
Vlastní jména osob Procvičování + a –
Doplň i,í/y,ý
Di/dy, ti/ty…
Back To Top