Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.
 • Procvičování krátkých a dlouhých samohlásek.
 • Popis osoby.
 • Uč. str. 66 a 67.

Čtení

 • Pozorné čtení.
 • Vyhledávací čtení.
 • Čtení s porozuměním.
 • Recitace.
 • Uč. str. 89-99.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Opakování abecedy.
 • Písanka str. 5.-8.

Matematika

 • Početní operace uvnitř desítek, příklady se závorkou.
 • Písemné sčítání a odčítání s přechodem desítky.
 • Obchodování.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 44-47.

Prvouka

 • Povolání.
 • Opakování kapitoly ČLOVĚK.
 • PS str. 46-47.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – zhušťování a zřeďování čar (kapesník).

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – fotbal.
 • Akrobacie – kotoul vzad, stoj na lopatkách.

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 2. – ředitelské volno.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český  Matematika Prvouka                    
Online cvičení Pohádková zima Části lidského těla
Trenažér Početní trenažér Naše tělo
Délka samohlásky Doplňuj sčítance Lidské tělo
Diktáty Procvičuj! – 1 Úraz, nemoc
Tvrdé a měkké souhlásky Procvičuj! – 2 Lidské orgány
Online cvičení – MIX Práce dospělých
Back To Top