Týdenní plán od 27. 11. do 1. 12. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B – opakování a procvičování
 • Psaní i, í/y, ý po B uvnitř slov
 • Rozvoj fantazie
 • str. 38-39
 • Čtení: Tiché čtení a hlasité čtení, správné frázování – str.
 • Psaní: Úhledné a čitelné písmo – str. 20-21

Anglický jazyk

 • Výroba hračky z recyklovatelného materiálu
 • My favourite toy (učebnice: str. 21, prac. sešit: str. 24)
 • Games in Czechia and Britain (prac. sešit: str. 26)
 • Colin in Computerland (učebnice: str. 22)

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Opakování a procvičování násobilky do 100
 • Procvičování +, – dvojcif. čísel do 100
 • Procvičování písemného +, –
 • Sudá a lichá čísla
 • str. 15-16

Prvouka

 • Lidské výtvory
 • Přírodnina, surovina, výrobek
 • str. 23
 • Já a můj svět str. 24-25

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – loutkové divadlo

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky, crescendo a decrescendo

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 28. 11. jedeme opět plavat.

Ve středu 29. 11. jedeme do SVČ Krnov na loutkové představení Čert a Káča.

Ve čtvrtek 30. 11. můžete navštívit adventní dílny – viz odkaz zde

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Doplň správně Zaokrouhlování na 10 – video Povolání, řemesla Už ty pilky
Procvičuj Zaokrouhlujeme Kdo kde pracuje? Čas vánoční
Diktáty Vyber správně Povolání Loutky – Spejbl a Hurvínek
i, í/y, ý v příslovích Vypočti a zaokrouhli Video Najdi rozdíly
Přemýšlej Násobení a dělení 0-9 Přírodnina – surovina – výrobek

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top