Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Předpona – předložka

Český jazyk – sloh

 • Popis činnosti – kde a jak se připravuji na výuku, psaní úkolu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Jednotky času a objemu
 • Geo – rýsování kolmic, rovnoběžek, střed úsečky pomocí kružítka

Vlastivěda

 • Mapy – druhy, měřítko, poledníky a rovnoběžky
 • Světové strany – směrová růžice

Přírodověda

 • Půda, Slunce

Informatika

 • Funkce a popis počítače a jeho přídavných zařízení

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry, nízký a vysoký start

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 28. 9.  Den české státnosti – nevyučuje se.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Předpony Převody jednotek Půda – prezentace Světové strany
Předpony a předložky Dělení se zbytkem Směrová růžice
Procvičuj si Dělení se zbytkem Mapy
Pády podstatných jmen Slovní úlohy
Back To Top