Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

Český jazyk

 • Stavba slova

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • 1. lekce

Matematika

 • Násobení a dělení

Vlastivěda

 • Kraje ČR

Přírodověda

 • Teplo a světlo

Informatika

 • Základy práce na PC

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Podle zájmu

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 

Back To Top