Týdenní plán od 26. 6. do 30. 6. 2023

Český jazyk

  • Opakování učiva – soutěže

Anglický jazyk

  • nevyučuje se

Matematika

  • Matematické řetězce

Vlastivěda

  • Zámek Linhartovy – pověsti

Přírodověda

  • Chráníme přírodu

Informatika

  • nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy

Výtvarná výchova

  • nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Turistická vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Celý týden máme 4 vyučovací hodiny, končíme 11.25 hod.

V pátek 30. 6. vydávání vysvědčení.

PŘEJI ŽÁKŮM I RODIČŮM PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top