Týdenní plán od 19. 6. do 23. 6. 2023

Český jazyk

 • Opakování učiva

Český jazyk

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Opakování učiva

Vlastivěda

 • Videa k učivu

Přírodověda

 • Vycházka

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Poslech hudeb. skladeb, opakování písní

Tělesná výchova

 • Školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

20. 6. Školní výlet do Rožnova a na Pustevny – odjezd v 7. 00 hod. od školy

23. 6. Branný závod v parku – akce 1. stupně

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český –  opakování

Matematika – opakování

Back To Top