Týdenní plán od 26. 5. do 3O. 5. 2014

 

Čtení

 • Výrazné čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 40-42.

Psaní

 • Opisy a přepisy z tabule.
 • Autodiktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky.
 • Pojem o několik méně.
 • Metr, litr.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Čas, hodiny.
 • Orientace v čase – shrnutí.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Malba na kameny.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky.
 • Hra na hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Vysoký start.
 • Rychlý běh na 20 metrů.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • V pondělí 26. 5. se fotíme, děti pěkně oblékněte (v případě nepěkného počasí je náhradní termín 29. 5.).
 • Denně čtěte a počítejte do 20 bez pomocí prstů.
Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top