Týdenní plán od 2. 6. do 6. 6. 2014

 

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Křížovky a rébusy.
 • Čtení v čítance.

Psaní

 • Přepisy, opisy a diktáty.
 • Písanka.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Metr, litr.

Prvouka

 • Povolání.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Co mám v hlavě místo učení.

Hudební výchova

 • Hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 40 metrů.
 • Vysoký start.
 • Hod míčkem z místa.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 13. 6. jedeme na výlet – Bouzov – podhradí (hraná pohádka, rytířské zápasy, střelba s historických zbraní), vybíráme 300 Kč.
 • Denně čtěte, pište psací písmena a počítejte bez prstů.
 • Kontrolujte dětem pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top