Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4.

 

Český jazyk

 • Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách
 • Prověřování znalosti vyjmenovaných slov
 • Sloh – mluvený projev
 • Čtení – rychlost, plynulost a bezchybnost
 • Psaní – písanka str. 21 – 22

Anglický jazyk

 • Procvičování ingových tvarů sloves
 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Psaní příkladů do sloupečků
 • Geometrie – konstrukce trojúhelníků

Prvouka

 • Třídění živočichů podle přijímání potravy

Pracovní činnosti

         
Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Jarní květiny – temperové barvy
Hudební výchova
 • Nová píseň – Ej padá, padá …
 • Opakování písní a hodnocení

Tělesná výchova

 • Pobyt dětí v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 28. 4. půjdeme na celé dopoledne do přírody. prosím o vhodné oblečení. V případě deště bude vyučování podle rozvrhu. Ve středu se také koná soutěž ve zpěvu, která začíná o půl druhé v hudebně.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top