Týdenní plán od 25.11. do 29.11.

Český jazyk

 • Procvičování vyjmen. slov
 • Slovesa
 • Čtení – čl. str.66, vyprávění obsahu

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • What´s the time? (celá…, půl…)

Matematika

 • Jednotky – procvičování nás. a děl. 10, 100, 1000
 • Slovní úlohy se zápisem
 • Geo – rýsování podle zadání – kolmice, různoběžky a rovnoběžky

Vlastivěda

 • Významná města  a obce v okolí
 • Mapa – hory, nížiny a řeky – slepá mapa  doplňování

Přírodověda

 • Druhy živočichů a organismů, potravní řetěz
 • Ekosystém les

Pracovní činnosti

 • Přírodniny – ozdoby na stromek

Výtvarná výchova

 • Balicí papír – návrh dekoru

Hudební výchova

 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Pořadová cvičení, míčové hry, šplh,  29.11. dopravní výchova 1.vyuč. hodinu

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte známky na Elce, někteří žáci ani neviděli čtvrtletní hodnocení, prosím podívejte se spolu s nimi na Elku.

Úkoly mají žáci v úkolníčcích, kontrola je na Elce, ale nemusí tam být vše.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top