Týdenní plán od 18. 11. do 22. 11.

 

Český jazyk

 • Prověřování znalostí
 • Psani po obojetných souhláskách
 • Psaní předpon a předložek

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka na karneval

Anglický jazyk

 • A rhe restaurant.Some and any.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Geo – rýsování rovnoběžek a kolmic

Vlastivěda

 • Práce podle mapy – povrch ČR
 • Významné obce a města okolí, společenské,
  hospodářské, historické, technické aj.

Přírodověda

 • Živočichové – vlastnosti, dělení
 • učebnice str.15-16

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy

Hudební výchova

 • Takty a taktování 2/4, ¾

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 19.11.

Doplňující informace pro rodiče

   20.11. Konzultační třídní schůzka od 15.30 do 17.30 hodin

   22.11. Karneval s Hopsalínem – zveme nejen děti, ale i rodiče a sourozence,

             občerstvení zajištěno, začátek v 16 hodin ve velké tělocvičně, přezůvky nutné.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top