Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1.

 Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m, PS strana 34-35
 • Sloh – popis pracovního postupu
 • Čtení – cizí text, Pohádky B. Němcové
 • Psaní – písanka str.32

Anglický jazyk

 • Předložky on, in
 • Otázky a odpovědi – Where is it? What is it?
 • 15. lekce

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Převody základních jednotek délky, hmotnosti a objemu
 • Geometrie – nácvik kružnic

Prvouka

 • Voda a vzduch
 • Pokusy podle prac. sešitu strana 34-35

Pracovní činnosti

 • Roboti a jiné postavy z krabiček

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti

Hudební výchova

 • Pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Vycházka k rybníku
 •  míčové hry, pohybové hry – posilování obratnosti, rychlosti, pozornosti a přesnosti

Doplňující informace pro rodiče

Na středu potřebujeme papírové krabičky a lepidlo. Do geometrie musí žáci mít neustále kovová kružítka s náhradními tuhami! Poslední plavání bude 5. 2. v pátek! Nejpozději do 1. 2. musí žáci odevzdat zápisy o přečtených knížkách. Nezapomeňte podepsat v žákovských knížkách také převzetí výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku.

                                             Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top