Týdenní plán od 1.2. do 5.2.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p
 • Sloh – vytvoření vlastní pohádky
 • Čtení – recitace, rýmování slov, čtení cizího textu
 • Psaní – písanka str.1-2

Anglický jazyk

 • Opakování – části oblečení

Matematika

 • Pamětné počítání do tisíce
 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy se zápisem
 • Geometrie – kruh, kružnice

Prvouka

 • Půda
 • Slunce a Země

Pracovní činnosti

 • Vystřihovánka

Výtvarná výchova

 • Sněhová vločka

Hudební výchova

 • Poslech A. Dvořáka a B. Smetany
 • Píseň Černý muž

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Všem dětem i rodičům přeji úspěšný start do nového pololetí školního roku. Nezapomeňte podepsat převzetí výpisu vysvědčení v žákovské knížce, výpis se neodevzdává. Připomínám v pátek 5.2. jedeme na poslední plavání, děti si mohou vzít vodní hračky kromě stříkacích pistolí!!

                                        Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top