Týdenní plán od 25. do 29. listopadu

Český jazyk

 • Slovesa – způsob podmiňovací
 • Shrnutí o slovesech
 • Základní větné členy
 • str. 33-37

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků

Anglický jazyk

 • Lekce 2B: slovní zásoba, časování slovesa to be (long forms, short forms, answers), letter writing

Matematika

 • Opakování dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Jednotky obsahu
 • uč. 2. díl, str. 4-8

Vlastivěda

 • Konec 1. republiky, okupace Československa
 • Protektorát Čechy a Morava
 • str. 34-38

Přírodověda

 • Střídání ročních období
 • Měsíc
 • str. 30-32

Pracovní činnosti

 • Adventní kalendář – přinést prázdnou ruličku toal. papíru

Výtvarná výchova

 • Přírodní děje

Hudební výchova

 • Hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Příští týden pojedeme opět do Krnova na bruslení – obstarejte si brusle.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top