Týdenní plán od 2. do 6. prosince

Český jazyk

 • Podmět a přísudek – holý, rozvitý, několikanásobný
 • str. 38-44

Český jazyk – sloh

 • Dopis – str. 45

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Procvičování zlomků
 • Obsah obdélníku, čtverce
 • str. 9-13

Vlastivěda

 • Okupace
 • 2. světová válka
 • str. 36-40

Přírodověda

 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi
 • Podnebné pásy
 • str. 35

Pracovní činnosti

 • Výrobky z těsta

Výtvarná výchova

 • Hrací karty

Hudební výchova

 • Rytmizace, melodizace

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 3. prosince jedeme bruslit. Odjezd od školy v 7.25 hod (hrazeno z třídního fondu). Bližší informace si sdělíme ve třídě a také na Elce.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top