Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk

 • Stavba slova – předpona x předložka
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu
 • Vypravování

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu a času

Vlastivěda

 • Státní svátky památná místa

Přírodověda

 • Půda, Slunce
 • Pokus – sopka (vyzkoušej jen pod dohledem dospělé osoby!)

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl – B. Smetana
 • Délka not, noty – značky pro tóny
 • Zpěv

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Ve  čtvrtek 28. 9. je státní svátek a 29. 9. ředitelské volno.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top