Týdenní plán od 25. 9. do 29. 9. 2023

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • G: trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování – Lucemburkové, Jan Hus

Přírodověda

 • Člověk a přírodní zdroje

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Takt 4/4
 • Kánon

Tělesná výchova

 • Střídání běhu s chůzí

Doplňující informace pro rodiče

Čtvrtek 28. 9. – státní svátek.

Pátek 29. 9.  – ředitelské volno.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Předpony, slova příbuzná, VS,

Písemné násobení, zaokrouhlování, kombinované operace,

Lucemburkové, křížovka 1, křížovka 2, opakování,

Podmínky života na Zemi, horniny a nerosty, žula, pískovec, vápenec,

 

Back To Top