Týdenní plán od 25. 6. do 29. 6.

 

Psaní

  • Dokončení úkolů v písance

Matematika

  • Procvičování násobilky

Prvouka

  • Vycházka

Pracovní vyučování

  • Úklid třídy

Od pondělí 25.6. končí vyučování v 11.25 hod., v pátek po 1.vyuč. hodině.školní družina je v provozu od 6 do 15 hodin.

V úterý půjdeme na celodopolední vycházku na Žáry – vhodné oblečení a svačinu.

Sešity do 3. třídy zakoupíte o prázdninách u p. Chovanioka v drogerii – prosím nepodepisujte je dětem předem!

Na potřebách do Vv a Pv se domluvíme až na začátku roku.

V pátek 29.6. vydávání vysvědčení – přinést si složku

Přeji všem dětem a jejich rodinám příjemné prázdniny a hodně odpočinku na slunci a u vody.

Na setkání se těším v pondělí 3.září 2012!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top