Týdenní plán od 3. 9. do 7. 9. 2012

Český jazyk

  • Opakování učiva

Čtení

  • Kniha, kterou jsem četl o prázdninách

Psaní

  • Opakování písmen

Matematika

  • Opakování učiva

Prvouka

  • Seznámení se s pracovním sešitem

Pracovní vyučování

  • Podepisování sešitů a učebnic

Výtvarná výchova

  • Zážitek z prázdnin

Hudební výchova

  • Prázdninová – opakování

Tělesná výchova

  • Poučení o bezpečnosti a chování žáků ve škole a na plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý si děti přinesou aktovku, sešity, kufříky. Budeme si rozdávat učebnice.

Od 6. 9. už pojedeme podle rozvrhu.

11. 9. 2012 už začne plavecký výcvik. Děti dostanou lístečky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top