Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5. 2015

Český jazyk

 • Částice a citoslovce 
 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh – krátký dopis
 • Psaní – bezchybný opis a přepis
 • Čtení – prezentace přečtené knihy, plynulé a bezchybné čtení

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky času
 • Procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky
 • Písemné násobení
 • G: strana rovinného obrazce, obvod

Prvouka

 • Pečujeme o své zdraví, první pomoc, návykové látky

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Místo kde žijeme

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel
 • Nácvik písně Oči, černé oči

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem
 • Vytrvalostní běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Dbejte na domácí přípravu dětí.

 

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Slovní druhy Kdo je to?  Tučňáci Vnitřní orgány
Slovní druhy 2 Sporty  Dostihy Lidské tělo
Slovní druhy Spoj  Mytí oken Zdravě jím 
Vyjm. slova I can run  Písemné + a –  Pyramida potravin
Procvičování      
Šašci      
Slovní druhy 3      

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top