Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení slabik, slov a vět
 • Hláska a písmenko Ř, ř – procvičování
 • Vyvození Ch, ch
 • Slavikář str. 28 31

Psaní

 • Nácvik psaní š
 • Opakování psacích písmen, opis, přepis
 • Písanka str. 13 – 17

Matematika

 • Sčítání a odčítání 0 -10
 • Sčítání a odčítání 1 – 15
 • Hodiny – celá, půl

Prvouka

 • Velikonoce
 • Jarní sporty

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – prázdniny

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Velikonoční koledy

Tělesná výchova

 • Bruslení
matematika čtení prvouka
odčítání do 20 skládání slov domácí zvířata
o několik více co je na obrázku kolik je hodin
o několik méně doplň b, d, p
práskni krtka hláska a písmenko ch
Back To Top