Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení slabik, slov a vět s písmenkem ch
 • Vyvození F, f
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 32 -36

Psaní

 • Procvičování psaní s probranými písmeny
 • Přepis, opis, diktát
 • Vyvození psaní c
 • Písanka str. 18 – 24

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 -10
 • Sčítání a odčítání do 15 ( 15 – 3, 14 – 2, …)
 • Slovní úlohy
 • PS str. 20 – 23

Prvouka

 • Jarní sporty
 • PS str. 50

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – čáp

Výtvarná výchova

 • Jarní květiny – kresba

Hudební výchova

 • Opakování písní s doprovodem orffových nástrojů

Tělesná výchova

 • Trenéři – gymnastika
čtení matematika prvouka
Hláska – písmenko F O několik více Zvířata na statku
Doplň b, d, p O několik méně Domácí zvířata
Čtení otázek Počítáme do 20 Kolik je hodin
Doplň slovo Práskni krtka
Back To Top