Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

 • Zájmena
 • Procvičování – koncovky podstatných a přídavných jmen, slovní druhy, VS

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Matematika

 • Klokan – matematická soutěž
 • Zlomky
 • G: úhly

Vlastivěda

 • Česká republika

Přírodověda

 • Kůže

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Experimentální činnost s využitím dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Délka, výška, síla a barva tónů

Tělesná výchova

 • Gymnastika a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 25. 3. – matematická soutěž Klokan, jarní výstava v tělocvičně.
 • Velikonoční prázdniny – 28. 3.
 • Velký pátek (státní svátek) – 29. 3.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Druhy zájmen, přídavná jména, podstatná jména,

Aritmetický průměr, převody jednotek,

Kvíz, shodné dvojice, slepá mapa,

Kůže, kvíz, kvíz 2,

Back To Top