Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

 • Procvičování přídavných a podstatných jmen, slovních druhů
 • Druhy zájmen

Český jazyk – sloh

 • Orientační prvky v textu, čtení vyhledávací

Matematika

 • Zlomky a DČ
 • Slovní úlohy
 • G: úhly

Vlastivěda

 • Praha

Přírodověda

 • Kostra, svaly, kůže

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázek

Výtvarná výchova

 • Pletení pomlázek

Hudební výchova

 • Nácvik písně, rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Gymnastika, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 20. 3. pleteme na náměstí nejdelší karabáč – bližší informace pošlu na EDU.
 • V pátek 22. 3. – 1. pomoc Krnov – bližší informace pošlu na EDU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Druhy zájmen, vyhledávání zájmen, stupňování , test,

, zlomky, rovnice, závorky,

Slepá mapa, státy a hl. města, Praha, video,

Svaly, kůže, kvíz,

Back To Top