Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2013

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě.
 • Procvičování učiva.

Čtení

 • Výstavka oblíbených knih.
 • Čítanka str. 114 až 117.

Psaní

 • Písanka str.19, 20.

Matematika

 • Písemné odčítání.
 • Učebnice str. 10.

Prvouka

 • Stromy na jaře.
 • Květiny na jaře.
 • Části kvetoucí rostliny: bude test.

Pracovní vyučování

 • Velikonoční zvyky.

Výtvarná výchova

 • Velikonoční zvyky.

Hudební výchova

 • Prázdniny, nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Cvičení s těžkými míči.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 28. a 29. 3. 2013 jsou velikonoční prázdniny. Dne 2. 4. 2013 bude ředitelské volno.

Děti si v tomto týdnu mohou přinést svou oblíbenou knihu a ukázat ji ostatním dětem. Ja čas vrátit půjčenou knihu ze školní knihovny.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top