Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4. 2013

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně.
 • Spojky a jejich funkce.

Čtení

 • Mimočítanková četba.
 • Čítanka str. 117 až 119.

Psaní

 • Písanka str. 20, 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem do 100.
 • Učebnice str. 12, 13.

Prvouka

 • Jaro – jarní květiny.
 • Stromy na jaře.

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Historické budovy města

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny.

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách.

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte dát dětem vypraný cvičební úbor. Zkontrolujte pouzdro, přezůvky, potřeby do geometrie, lepidlo. obaly na učebnicích.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top