Týdenní plán od 25. 3. do 27. 3. 2013

 • 4. A
 • 1047× přečteno

Český jazyk

 • Opakování podstatných jmen rodu ženského
 • Slovesný čas minulý
 • Čtení s porozuměním

Český jazyk – sloh

 • Prázdniny, nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Komunikace v autobuse – How much?
 • Poslechová cvičení

Matematika

 • Opakování písemného sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Oldřich a Božena
 • Břetislav a Jitka

Přírodověda

 • Okolí lidských obydlí
 • Ovocné stromy, keře a jejich plody

Pracovní činnosti

 • Prázdniny, nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Prázdniny, nevyučuje se

Informatika

 • Prázdniny, nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not
 • Hry

Tělesná výchova

 • Pohybové aktivity na obratnost – žebřiny
 • Průprava s míčem na košíkovou
 • Střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 27. 3. jedeme na výlet do Rožnova. Sraz ve třídě. Odjezd od školy v 8 hodin. S sebou 2 vyfouklá vajíčka, jídlo a pití na celý den. Návrat v době od 15 do 16 hodin.

Velikonoční prázdniny ve dnech 28. a 29. března 2013.

V úterý 2. 4. se dětem uděluje ředitelské volno.

Jana Ulmová, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top