Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského – skloňování, přiřazování
 • Určování mluv. kategorií u podst. jm. rodu stř. a žen.

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • There is, there are.

Matematika

 • Písemné sčítání
 • Slovní úlohy
 • G – čtverec, obdélník, trojúhelník

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR – slepá mapa, orientace

Přírodověda

 • Ekosystém les – patra lesa

Pracovní činnosti

 • Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti

Hudební výchova

 • Pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu jedeme naposledy plavat.

2. Ve čtvrtek bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení, v pátek následují jednodenní pololetní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Angličtina 
Rod ženský Sčítej Stromy a byliny lesa Slovíčka 5. lekce
Urči správně     Hledej budovu 
Procvičuj     Písničky 
      Cvičení

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top