Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy
 • Poslech textu z CD

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Slovní úlohy na přímou úměrnost
 • Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848, vznik Rakousko – Uherska
 • Státní svátek 28. 10. – vznik Československa 1918

Přírodověda

 • Slunce, souhvězdí, galaxie

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Sestavy – gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Od 27. 10. do 29. 10. 2021 podzimní prázdniny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Back To Top