Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10.

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk  

 • Sloveso TO BE
 • Přivlastňovací příd. jména

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Násobení a dělení

Vlastivěda

 • Revolučné rok 1948
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

5. 11. vystoupení skupiny MARBO – vybíráme 30,- Kč.

                                  Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top