Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky
 • Měkké souhlásky
 • Rozlišování slabik DI, TI, NI x DY, TY, NY
 • Psaní i,í po měkkých a y,ý po tvrdých souhláskách

Čtení

 • Čtení z Čítanky
 • Plynulé čtení s pochopením
 • Výraz

Psaní

 • Přepis, opis

Matematika

 • Počítání do 100 ještě bez přechodu 10
 • M-G: rýsování přímek, úseček a jejich pojmenovávání,  bod leží  x neleží, měření úseček

Prvouka

 • Moje tělo

Pracovní vyučování

 • Sněhulák z rýže a ponožky

Výtvarná výchova

 • Sněhulák z rýže a ponožky – dokončení

Hudební výchova

 • Hra na Bobotubes, zvonkohru – v rámci přestávek

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – dle počasí

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Děti si do VV a PV přinesou 1/2 kg rýže a 4 střední knoflíky.
 2. Ve čtvrtek  28. 1. čtvrtou hodinu bude dětem rozdán výpis z vysvědčení.
 3. V pátek 29. 1. budou mít děti pololetní prázdniny.
 4. Na pololetní prázdniny ihned od od 1. 2. do 5. 2. navazují jarní prázdniny.
 5. Nástup do školy je až v pondělí 8. 2.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
DI x DY Sčítání bez přechodu 10 Části těla
TI x TY Odčítání bez přechodu 10 Lidské tělo
NI x NY Procvičování Ježkovy voči – utonutí

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top