Týdenní plán od 24. do 28. října 2011

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov, abeceda.
 • Uč. str. 28, 29, 31
 • Psaní – písanka str. 15
 • Čtení – hlasité čtení, větný přízvuk, určování hlavní postavy.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.
 • Procvičování násobení a dělení čísly 6-9.

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa – procvičování.

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny.

Hudební výchova

 • Písně lidové a umělé.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý (25. 10.) jedeme na plavecký výcvik. Prosím o vhodné oblečení dětí.
 • 26. a 27. října – podzimní prázdniny, 28. října státní svátek.
 • Pravidelně sledujte prospěch dětína EL-CE.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Abeceda Násobení na čas Evropa
Řazení slov podle abecedy Dělení na čas  
Přísloví Duchové  
  Vajíčko  

 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top