Týdenní plán od 24. 9. do 28. 9. 2012

Český jazyk

 • Opakujeme učivo o větě
 • Význam slabik pro dělení slov
 • Učebnice str. 14 až 17

Čtení

 • Trénujeme plynulé čtení
 • Čítanka str. 16 až 19

Psaní

 • Písanka str. 6, 7

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky
 • G: rýsování čar podle pravítka
 • PS str. 8 až 10

Prvouka

 • Rostliny v lese
 • Učebnice str. 10, 11
 • PS str. 14, 15

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Podzimní strom

Hudební výchova

 • Rozvíjení hlavového tónu

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

POZOR! V úterý budeme mít 5 hodin, ale ve čtvrtek jenom 4 hodiny. V úterý jedeme plavat.

28. 9. 2012 je státní svátek.

Na SRPDŠ vybírám příspěvek 150 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top