Týdenní plán od 1. 10. do 5. 10. 2012

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, psaní jednoduchých vět, interpunkce.
 • Druhy vět
 • Učebnice str. 17 až 21.
 • Diktát vět.

Čtení

 • Užívání správného slovního přízvuku.
 • Čítanka str. 17 až 22.

Psaní

 • Písanka str. 7, 8.

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky.
 • PS str. 10 až 11.
 • Matematický diktát.

Prvouka

 • Houby.
 • Význam lesa.
 • PS str. 16.

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách.

Hudební výchova

 • Doprovody na Orfovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Rozvíjení odrazových schopností, spojení odrazu s rozběhem.

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, procvičujte diktát krátkých vět. Také diktát na sčítání příkladů do 20 s přechodem.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top