Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5.

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Věty hlavní a vedlejší

Český jazyk – sloh

 • Báseň

Matematika

 • Závislá a nezávislá proměnná
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Moravské úvaly

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí

Pracovní činnosti

 • Batikování

Výtvarná výchova

 • Ztvárnění skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně na divadelní představení
 • Oktávy

Tělesná výchova

 • Nízký a polovysoký start
 • Běh na 60 metrů
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

                    Grčková Ludmil, třídní učitelka

Back To Top