Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Český jazyk

 • Přímá řeč
 • Spojovací výrazy mezi větami
 • Význam slov – synonyma, antonyma, …
 • Dramatizace

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Výpočet obsahu u složitějších útvarů

Vlastivěda

 • Liberecký a Královehradecký kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Zpracování textu  (pozvánka, zpráva)
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pěstování přísad

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti (portrét, krajina)

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Poslechové činnosti

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top