Týdenní plán od 24. 4. do 28. 4. 2023

Český jazyk

 • Spojování vět v souvětí
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň
 • Ovlivňování dětí a mládež
 • Nevhodná reklama

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Smyslová soustava

Informatika

 • Ukládání a vkládání souboru
 • ZAV

Výtvarná výchova

 • Malířství – zaznamenání skutečnosti
 • Figura, portrét, krajina

Hudební výchova

 • Melodie sestupná a vzestupná.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Skok do výšky
matematika český jazyk přírodověda vlastivěda
procvičování procvičování opakování střední Čechy – opakování
opakování geometrie číslovky opakování smyslová soustava Karlovarský kraj
vyjmenovaná slova – opakování věta jednoduchá, souvětí smyslová soustava
Back To Top